Absolute Duo
Absolute Duo
ชื่อเรื่อง
: Absolute Duo
หมวดหมู่
Action, Harem, Supernatural, Romance, Ecchi, School
จำนวนตอน
: 12 ตอน
สถานะ
: จบแล้ว
ระยะเวลา
: 24 นาที / ตอน
เรท
: R - 17+
คะแนน
: 6.78
เรื่องย่อ
ในโลกที่ Blaze เป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นจากวิญญาณและกำลังใจ แต่ทว่า โคโคโนเอะ โทรุ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษจาก 1 ในพันคน หลังจากสูญเสียคนสำคัญไปเพราะขาดพลังที่ปกป้อง เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนโคเรียวที่ซึ่งสอนการต่อสู้นั้น แทนที่จะได้ Blaze เป็นอาวุธแบบคนทั่วไป เขากลับเครื่องป้องกันแบบ โล่ มาแทน
Download
** shink.in โดนบล็อกโดเมนครับ ให้เปลี่ยน shink.in เป็น shink.me แทนครับถึงใช้ได้ปกติ เช่น shink.in/Q9csF เปลี่ยนเป็น shink.me/Q9csF