Garo Guren no Tsuki
Garo Guren no Tsuki
ชื่อเรื่อง
: Garo Guren no Tsuki
หมวดหมู่
Action, Demons, Fantasy, Magic, Supernatural
จำนวนตอน
: 24 ตอน
สถานะ
: จบแล้ว
ระยะเวลา
: 24 นาที / ตอน
เรท
: PG-13
คะแนน
: 5.95
เรื่องย่อ
ภาคใหม่ของ Garo เนื้อหาของภาคนี้จะอยู่ในยุคของเฮอัน
Download
** shink.in โดนบล็อกโดเมนครับ ให้เปลี่ยน shink.in เป็น shink.me แทนครับถึงใช้ได้ปกติ เช่น shink.in/Q9csF เปลี่ยนเป็น shink.me/Q9csF