Nanatsu no Bitoku
Nanatsu no Bitoku
ชื่อเรื่อง
: Nanatsu no Bitoku
หมวดหมู่
Ecchi, Fantasy
จำนวนตอน
: 10 ตอน
สถานะ
: จบแล้ว
ระยะเวลา
: 5 นาที / ตอน
เรท
: R - 17+
คะแนน
: 5.45
เรื่องย่อ
เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)
Download
** shink.in โดนบล็อกโดเมนครับ ให้เปลี่ยน shink.in เป็น shink.me แทนครับถึงใช้ได้ปกติ เช่น shink.in/Q9csF เปลี่ยนเป็น shink.me/Q9csF