Rewrite 2
Rewrite 2
ชื่อเรื่อง
: Rewrite 2
หมวดหมู่
Action, Comedy, Supernatural, Romance, Fantasy, School
จำนวนตอน
: 11 ตอน
สถานะ
: จบแล้ว
ระยะเวลา
: 24 นาที / ตอน
เรท
: PG-13
คะแนน
: 7.41
เรื่องย่อ
เป็นภาคต่อจาก Rewrite โดยเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเริ่มต้นชีวิตโคทาโร่ใหม่อีกครั้ง มีการอธิบายถึงเรื่องราวที่โคทาโร่เคยผ่านมา และเมื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายต่อหลายครั้งจึงทำให้ปริศนาหลายอย่างเริ่มกระจ่างขึ้น
Download
** shink.in โดนบล็อกโดเมนครับ ให้เปลี่ยน shink.in เป็น shink.me แทนครับถึงใช้ได้ปกติ เช่น shink.in/Q9csF เปลี่ยนเป็น shink.me/Q9csF